Obraz narkomana

  1. Na základě ukázky popište obraz drogově závislého člověka. Na které aspekty závislosti se v tomto případě autoři soustředili? Jaké prostředky využívají, aby je ilustrovali?
  2. Jak vypadal podle ukázky dealer drog? V jakém prostředí se pohyboval? Kdo byly jeho „oběti“?
  3. Porovnejte způsoby, jak jsou dealeři a drogově závislí zobrazováni ve filmech dnes. V čem spatřujete shodu a v čem rozdíly? Své závěry doložte na příkladech z filmů.

Detektivní drama Zbyňka Brynycha Mravenci nesou smrt bylo jedním z pokusů československé kinematografie 80. let 20. století tematizovat společensky závažný, obvykle však spíše tabuizovaný problém nelegálního obchodu s drogami. V rámci těchto detektivních příběhů „ze života“ pak vstoupily do společenského povědomí také didakticky názorné obrazy dealerů drog a narkomanů.

Mravenci nesou smrt (1985, r. Zbyněk Brynych)

Krimi Mravenci nesou smrt se zabývá problémem narkomanie. V napínavém a akčním snímku se podařila zachytit akce i napětí, aniž by byla ubrána pozornost palčivému tématu, jakým jistě drogy jsou. Film se snaží vylíčit dealery, feťáky, ale i emigranty jako tu nejnižší spodinu socialistické společnosti.