Obraz dostatku

  1. Jakou funkci měl asi obraz liduprázdné prodejny plné zboží na začátku seriálu?
  2. Co myslíte, představuje tato ukázka typickou prodejnu potravin v 70. letech?

Úvodní znělka seriálu Žena za pultem měla v prvé řadě ilustrovat blahobyt, který režim občanům zajišťoval. Výlohy plné lákavého zboží měly představovat ten nejpádnější argument pro legitimitu husákovského režimu. Tento apel na materiální blahobyt zároveň vypovídá také o pragmatismu režimu a jeho sebereflexi. Pokud chtěly vládnoucí elity získat uznání veřejnosti, nemohly se odkazovat na ideologické normy, ale právě na materiální úspěchy. Zároveň je třeba připomenout, že seriál skutečnost výrazně „přibarvoval“. Přestože 70. léta znamenala reálný vzestup životní úrovně, daný souhrou celé řady ekonomických a politických faktorů, realita maloobchodních prodejen neodpovídala seriálovému obrazu. Nikoli snad kvantitou zboží – regály byly plné, ale jeho rozsahem, nabídkou.

Žena za pultem (1977, r. Jaroslav Dudek)

Dvanáctidílný seriál popisuje socialistickou společnost z pohledu prodavačky potravin. Hlavní hrdinka Anna Holubová v podání Jiřiny Švorcové a její kolegyně procházejí složitými životními situacemi, které jsou však vždy vyřešeny v duchu přátelství a lidskosti, jež jsou vlastní socialismu. V seriálu je kromě společenských poměrů značně idealizována i tehdejší nabídka potravin, která mnohdy nedokázala uspokojit ani základní nároky. Přes veškerý ideologický nános se seriál těšil velké divácké oblibě, stejně jako většina seriálů z pera scenáristy Jaroslava Dietla.