„Obnovení pořádku“

  1. Co se stalo v srpnu 1969 a v čem byla tato situace jiná oproti srpnu 1968?

Odpor občanů Československa proti okupaci armádami Varšavské smlouvy se nemohl dlouhodobě udržet v intenzitě srpna roku 1968. V průběhu podzimu se situace uklidnila, část společnosti doufala alespoň v okleštěné zachování vývoje pražského jara, část rezignovala, klid byl přerušen jen několika akty odporu, jako byl např. pohřeb Jana Palacha. Posledním masovým vystoupením byly demonstrace v srpnu roku 1969 u příležitosti prvního výročí okupace. Že šlo o akt spíše beznadějný, je patrné z toho, že demonstranty pacifikovaly československé pořádkové síly (nikoliv vojska Varšavské smlouvy), které použily i střelné zbraně, ačkoliv se tato skutečnost tajila. Za povšimnutí stojí, že postřelený pamětník z ukázky nedeklaruje, že by se chtěl demonstrace zúčastnit – šel z kina na tramvaj a dav ho pouze strhl. Jeho postoj může vypovídat něco o proměnách postoje veřejnosti k politice.

Přerušené jaro (1998, r. Jefim Fištejn, Milan Maryška)

Námětem trojdílného dokumentu z dílny Jefima Fištejna a Milana Maryšky jsou události ze srpna 1968. Dokument je protknut dobovými záběry a doplněn komentáři pamětníků, kteří se událostí spojených s koncem pražského jara přímo účastnili. Ve snímku vystupují v rolích svědků i známé osobnosti jako například herečka Vlasta Chramostová či sochař Olbram Zoubek.