Občanská angažovanost

  1. Co přimělo ty, kteří pomohli chlapci k tomuto kroku? A jak hodnotit jednání těch, kteří odmítli?
  2. Lze na základě této scénky nějak generalizovat aktivitu celé společnosti? Jaké jsou vlastně podle této ukázky předpoklady jednání?
  3. Jak se ve světle této scénky jeví pojem „angažovanost“? Pokusili byste se i o další vysvětlení tohoto pojmu?

Štáb TKM skrytou kamerou zachytil, jak lidé reagují na různé situace, ve kterých je třeba pomoci. Malý chlapec prosil kolemjdoucí, aby mu pomohli získat zpět peněženku, o kterou ho údajně připravili dva nedaleko sedící výrostci. Kamera zachycuje reakce těch, kteří odmítli, i těch, kteří pomohli. Inscenovaná situace umožňuje položit otázku po angažovanosti jinak než pouze v „tvrdě politickém“ modu, ve smyslu vymezení vůči režimu (ať už aktivistickém, pozitivním nebo opozičním, negativním). Tato scénka umožňuje vystoupit z tohoto dichotomického modelu vnímání angažovanosti a ukázat, že občanskou statečnost bylo možné prokazovat i v jiných souvislostech. Scénka zároveň ukazuje diferencované reakce – na základě scénky nelze stanovit nějaký obecně platný model jednání, ale je zřejmé, že rozhodující jsou morální kvality konkrétního jedince. Pokud tuto situaci zobecníme, může nám posloužit jako alegorie (nejen) normalizační společnosti, v níž jednání jedince vychází především z jeho vlastních dispozic a vnitřních rozhodnutí spíše než z nějakých vnějších podmínek.

TKM - Televizní klub mladých (ČST, 1979–1990, publicistický pořad)

Populární pořad Televizní klub mladých se vysílal asi devětsetkrát a vydržel na obrazovkách skoro po celá 70. a 80. léta. Jednalo se o ojedinělý formát, který se snažil oslovit mladé publikum. Do studia byli zváni hosté, vystupovaly tu kapely, vysílaly se reportáže. Jednotlivé díly balancovaly mezi tradičními tématy (například činnost SSM) a reportážemi, které otevíraly kriticky nová témata (ekologie) nebo informovaly o nových hudebních a módních trendech, často s kořeny v západní Evropě.