Normalizační oslavy: jak pracovat s rodinnými vzpomínkami v hodině dějepisu

Cvičení pro rozvíjení analytických schopností žáků s využitím vzpomínek na 70. a 80. léta. Autorkou je Iva Vachková z Gymnázia J. A. Komenského v Novém Strašecí

Anotace

Interpretační cvičení vycházející ze vzpomínek pamětníků nasbíraných žáky stejné školy připravila Mgr. Iva Vachková. Může se zařadit v první části hodiny týkající se normalizace, ještě před shrnujícím výkladem (tj. nejdříve se pracuje se vzpomínkami, teprve potom se následná diskuse shrne a vyústí ve výklad základních pojmů spojených s normalizací v další hodině).

Cíl

Rozvíjení multiperspektivního pohledu na téma normalizace na příkladu analýzy dvou vzpomínkových textů. Trénink interpretačních dovedností – analýza textu, srovnávání, hledání společných znaků.

Postup

Žáci ve dvojici dostanou pracovní list a mají 15 minut na prozkoumání krátkých úryvků vzpomínek na téma normalizačních oslav a zodpovězení otázek. Učitel následně zahájí a moderuje diskusi. Pět minut před koncem hodiny společně zformulují shrnutí. Žáci mohou za domácí úkol přesně specifikovat, co všechno ovlivňuje vzpomínání na normalizaci. Následuje shrnutí v další hodině, kdy nejdříve žáci představí výsledky svého domácího bádání a pak společně s učitelem definují pojem normalizace. Diskuze by měla vést žáky k porozumění specifiku vzpomínky jakožto historického pramene. Analogickým způsobem si mohou učitelé připravit pro další skupinky žáků jiná témata (cestování, dovolená apod.).


Pracovní listy ke stažení

Vzpominky_interpretace_oslavy_prac_list

Vzpominky_interpretace_oslavy_prac_list_pdf