Neoficiální služby

  1. Popište, co se v ukázce odehrálo.
  2. Komu asi patřily odvážené cihly a kdo byl vlastníkem traktoru?
  3. Myslíte, že se někdo v ukázce dopustil krádeže či jinak překročil dobové zákony? Zdůvodněte.
  4. Proč Bláha vyhověl Humlovi, i když byl ve stavu nemocných?

Ukázka z populárního seriálu Chalupáři zachycuje pana Humla (Jiří Sovák), jak se snaží získat sousedskou výpomoc od družstevního traktoristy Bláhy, který je ve stavu nemocných. Pan Huml přestavuje svou chalupu a potřebuje přivézt cihly od družstevního kravína. Je sice domluven s předsedou družstva, ale i tak je celá akce na hranici zákona, zároveň však poměrně věrně odráží dobovou praxi využívání služeb a majetku družstva i pro soukromé účely. Satiricky je zobrazeno uplácení. Bláha pozitivně reaguje na prosbu až poté, co si pan Huml sáhne do šosu. Bláha předpokládá, že Huml vytáhne peníze. Odvoz cihel z družstevního kravína připomíná spíše krádež než předem domluvenou výpomoc od družstva. Celý příběh s cihlami hlouběji odkrývá další ukázka s názvem Přijímání zodpovědnosti.

Chalupáři (1975, r. František Filip)


Jedenáctidílný seriál komediálních příběhů patří dodnes mezi nejoblíbenější. Zásluhu na tom má nejen skvělé herecké obsazení (Jiří Sovák, Josef Kemr, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík) a hudba Lubomíra Fišera, ale i námět v 70. letech oblíbeného chalupaření a střetávání vesnického a městského stylu života. Na pozadí idylického prostředí středočeské vesnice přibližuje seriál běžné mezilidské vztahy, což společně s drobnou satirou a humorem umožňuje divákům snadnou identifikaci s postavami a jejich různorodými charaktery. Oblíbenost seriálu umocňuje i skutečnost, že konstrukci idyly socialistického venkova podporuje absence jakýchkoliv politických témat.