Nelegální obchod

  1. O čem vypovídá fenomén pašování ve vztahu k československému hospodářství a o čem ve vztahu k hospodářství polskému?

Reportáž z polsko-československého přechodu v Českém Těšíně dokumentuje čilý výměnný obchod mezi Poláky a Čechy. Tento stav byl zapříčiněn dvěma faktory – na jedné straně špatnou ekonomickou situací Polska na konci 80. let, kde panoval opravdový nedostatek, a na straně druhé relativním blahobytem v Československu. Zároveň trh v Československu trpěl všemi nectnostmi centrálně řízené ekonomiky, tedy nedostatkem běžného spotřebního zboží. To vedlo řadu Poláků ke snaze využít relativní kupní síly Čechů a nabídnout jim nedostatkové komodity. Z reportáže je zřejmé, že spektrum zboží bylo velice rozsáhlé – od motoristických potřeb až po textil.

Sondy (1988–1989, ČST, publicistický pořad)

Uvedené ukázky z publicistického pořadu Československé televize jsou z konce 80. let, z období tzv. přestavby, kdy bylo žádoucí kritizovat určité sociální a ekonomické jevy. Reportéři tohoto pořadu připravili řadu příspěvků, které se vyjadřovaly kritičtěji, než bylo v soudobých médiích obvyklé. Pořad tak měl vysokou sledovanost a byl u veřejnosti oblíbený.