Názory zaměstnanců v roce 1987

  1. Co je předmětem kritiky dělníků a zaměstnanců? Čeho se tato kritika týká?
  2. Myslíte si, že výroky těchto dělníků vyjadřují jejich postoje?
  3. Co tato kritika vypovídá o postoji široké veřejnosti vůči normalizačnímu režimu?

Pořad Sondy přinesl na obrazovku Československé televize kritickou publicistiku. V prvním díle tohoto pořadu zazněly kritické postřehy zaměstnanců ŽĎASu, tedy žďárských strojíren, na stav společnosti a ekonomiky. Hlavní výhrady směřovaly k otázkám odměňování (kritizována byla především mzdová nivelizace), dále k řízení a zásobování. Především nedostatek spotřebního zboží od banánů přes dětské boty až po barevné televizory. Výroky zaměstnanců symbolizují touhu po změně nikoli snad ve smyslu změny politického režimu, ale touhu po zlepšení životních podmínek. Reportáž naznačuje témata, která veřejnost vnímala jako problémová. Kritické výhrady veřejnosti vůči režimu však byly trochu jiné povahy než výhrady formulované disidenty.

Sondy (1988–1989, ČST, publicistický pořad)

Uvedené ukázky z publicistického pořadu Československé televize jsou z konce 80. let, z období tzv. přestavby, kdy bylo žádoucí kritizovat určité sociální a ekonomické jevy. Reportéři tohoto pořadu připravili řadu příspěvků, které se vyjadřovaly kritičtěji, než bylo v soudobých médiích obvyklé. Pořad tak měl vysokou sledovanost a byl u veřejnosti oblíbený.