Modernizace televize

  1. Jakými inovacemi prošla Československá televize v průběhu 70. a 80. let?
  2. Zkuste vyhledat, kdy začala televize vysílat barevně a kdy spustil vysílání druhý program.
  3. Které funkce televizního vysílání v Československu ukázka zdůrazňuje?

Zábavné televizní seriály se v éře tzv. normalizace staly nesmírně významným nástrojem propagandy a socializace. Televize hrála při vštěpování hodnotového systému obyvatelstvu důležitou roli a útěk obyvatel od občanského aktivismu k televiznímu konzumerismu podporovali i představitelé komunistického režimu. Rozvoj konzumního stylu života reálněsocialistické společnosti 70. a 80. let byl provázen rozvojem vysílání Československé televize. V roce 1970 existovalo přes tři miliony přijímačů, až do konce 70. let pokračovalo rozšiřování výrobních a technických kapacit umožňujících zvětšovat rozsah vysílání (vysílací budovy v Praze na Kavčích horách a v Bratislavě, nové vysílače). O druhý program bylo vysílání obohaceno 10. května 1970, o tři roky později na něm bylo zahájeno pravidelné barevné vysílání.

Oproti americkému pojetí komerčního televizního vysílání pokračovala Československá televize v tradici informativní a vzdělávací funkce.

30 let Československé televize

Dokument z produkce Krátkého filmu krátce rekapituluje 30 let Československé televize. Formou krátkých flashbacků přibližuje nejdůležitější události v letech 1953–1983. Součástí dokumentu jsou i unikátní záběry z počátku televizního vysílání (první vystoupení Františka Filipovského, první sportovní přenos, atp.). V dokumentu můžeme slyšet dobové definice významu a funkcí televize jako masového média.