Mládež optikou VB

  1. Proč měla VB mládež perlustrovat (tj. vyžadovat osobní doklady)?
  2. Jaký je podle tohoto klipu ideál mládeže? Jak byste tento ideál hodnotili?
  3. Souhlasila podle vás většina obyvatelstva s takovýmto hodnocením nekonformní mládeže?

Úryvek z politickovýchovného manuálu pro příslušníky VB, který je měl informovat o základních formách tzv. ideologické diverze. Tento úryvek informuje o subkulturách mládeže, které jsou klasifikovány jako nepřátelské socialistickému zřízení. Zmíněny jsou především subkultury hippies, undergroundu a punku, který je zde označen za hnutí s fašizujícími prvky. Takovéto hodnocení je naprosto zavádějící, punk se bouřil proti autoritám, jejichž uctívání je jedním z hlavních rysů fašismu. Celou ukázkou prostupuje ideál „pořádku“ a snaha určit mantinely toho, co je povolené, co je „normální“. Vizuální stylizace i hudební doprovod respektují představu autorů o tom, co je harmonické a co nikoli. Odmítány nejsou pouze ideje nekonformní mládeže, ale i její estetika.

Postup základních útvarů VB proti konkrétním projevům ideologické diverze (Čs. armádní film pro FMV, 1985, r. M. Fojtík)

Politickovýchovný manuál pro příslušníky Veřejné bezpečnosti je založen na oficiálním režimním stanovisku vůči skupinám a jednotlivcům, kteří se různou měrou a formou odchylovali od ideologické normy. Velmi důkladně popisuje policejní praktiky, a to z pohledu VB, tedy „shora“. Film je důležitým pramenným materiálem, protože podle něj příslušníci skutečně jednali nebo měli jednat.