Mladá rodina

  1. Jaké problémy jsou pro mladý manželský pár nejpalčivější?

Ukázka z dokumentu Heleny Třeštíkové ilustruje problémy mladých rodin. Přes nárůst bytové výstavby v sedmdesátých a osmdesátých letech představovalo řešení bytové situace pro mladé páry zásadní problém. Soužití s rodiči jednoho z mladých manželů přinášelo řadu problémů, stejně jako absence soukromí. Zuzana s Vladimírem rekonstruovali svůj byt téměř dva roky a po nastěhování se jejich vztah stabilizoval.

Manželské etudy (1987, r. Helena Třeštíková)

Manželské etudy je název cyklu časosběrných dokumentů, který vysílala Československá televize v roce 1987. Jsou jedinečnou sondou do života české rodiny 80. let. Režisérka mapovala v jednotlivých dílech život šesti mladých manželských dvojic po dobu šesti let od svatby (1980–1986). Helena Třeštíková patřila k prvním dokumentaristům na světě, kteří se náročné časosběrné metodě začali věnovat. Hodnotu dokumentů umocnilo pokračování Manželské etudy po dvaceti letech z roku 2005, nabízející konfrontaci dřívějších postojů a problémů mladých manželů (nízký sňateční věk, osobnostní nezralost, nevyhovující bydlení, absence vize budoucnosti) a současného životního stylu.