Melouchy a pracovní doba

  1. Jak vysvětluje elektrikář Hrdina svou ochotu zakázku ve škole přijmout? Nakolik se toto vysvětlení rozchází s jeho skutečnými důvody? Proč riskoval potíže v práci?
  2. Vysvětlete pojmy „melouch“ a „melouchaření“.
  3. S pomocí dobového tisku nebo rozhovorů s pamětníky zjistěte, s jakými problémy se potýkala socialistická bytová výstavba v 80. letech 20. století. Jaká role byla při hodnocení těchto problémů připisována melouchářům?

Elektrikář Hrdina přijal pod tlakem manželky zakázku zprovoznit osvětlení v šatnách na základní škole, která bude dávat jeho dceři doporučení k dalšímu studiu. Práci však nevykonává ve svém volném čase, ale na úkor pracovní doby svého zaměstnání. Jeho nadřízený tuto skutečnost odhalí a zle mu vytýkají i další melouchy.

My všichni školou povinní (1984, r. Ludvík Ráža)

Seriál Ludvíka Ráži zachycuje atmosféru socialistické školy. Sledujeme v něm životní příběhy žáků, učitelů i rodičů, které spojuje příslušnost k jedné škole. Pro seriál je charakteristická důkladná psychologizace postav, propojených složitou sítí sociálních vztahů, které se často ocitají v mezních situacích. Mladý nastupující učitel Karfík je konfrontován s realitou školní profese, poznává zkušeného a oblíbeného kolegu Lamače, nevyrovnanou učitelku Hajskou, navazuje vztah s aktivní pionýrskou vedoucí Janou – Rážovy postavy dodnes představují ucelenou typologii učitelů, učitelek a potažmo žáků, do nichž si diváci mohou promítnout vlastní prožitek základní školní docházky. Seriál celkem přesvědčivě vykresluje dobové prostředí a vývojové tendence československé společnosti a školství začátku 80. let, např. fungování školy, pionýrského oddílu a základní organizace KSČ, rodičovské schůzky, feminizaci školství, rozpad rodiny nebo nedostatkové zásobování.