Kutilství

  1. Co pro Václava znamená jeho dílna?
  2. Jaký význam mohlo mít kutilství v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století?

Úryvek z dokumentu Heleny Třeštíkové ilustruje jeden z typických fenoménů sedmdesátých a osmdesátých let – kutilství. Rozvoj kutilství se často klade do souvislosti se stažením lidí do soukromí a ztrátou zájmu o věci veřejné po krachu pražského jara 1968. Nepochybně i tyto důvody hrály svou roli, nicméně neméně závažným motivem byla i nízká kvalita dostupných služeb a potřeba zajistit řadu činností nebo produktů z vlastních zdrojů. Domácí kutilství Václava pak v devadesátých letech přerostlo do vlastního podnikání.

Manželské etudy (1987, r. Helena Třeštíková)

Manželské etudy je název cyklu časosběrných dokumentů, který vysílala Československá televize v roce 1987. Jsou jedinečnou sondou do života české rodiny 80. let. Režisérka mapovala v jednotlivých dílech život šesti mladých manželských dvojic po dobu šesti let od svatby (1980–1986). Helena Třeštíková patřila k prvním dokumentaristům na světě, kteří se náročné časosběrné metodě začali věnovat. Hodnotu dokumentů umocnilo pokračování Manželské etudy po dvaceti letech z roku 2005, nabízející konfrontaci dřívějších postojů a problémů mladých manželů (nízký sňateční věk, osobnostní nezralost, nevyhovující bydlení, absence vize budoucnosti) a současného životního stylu.