Krásný svět každodennosti

  1. Popište, co se děje v ukázce.
  2. Odráží podle vás ukázka věrně rodinný život v 80. letech? Svá tvrzení zdůvodněte.
  3. Proč byl (a je) film S tebou mě baví svět tak populární? O čem vlastně tento snímek pojednává?
  4. Víte, čí píseň je v ukázce interpretována? Co víte o kariéře zpěvačky do roku 1989?

Ve vybraném klipu z kultovního filmu Marie Poledňákové S tebou mě baví svět jsou zachyceny dvě scény. První se odehrává na koncertě a druhá ve vlaku po cestě na chatu. Úvodní písnička může posloužit jako ilustrace dobového uměleckého mainstreamu. Píseň a její podání odkazuje na tehdejší charakter hudební produkce, na tzv. populární hudbu. Obsahová vyprázdněnost textů v populární kultuře není pouze projevem dobové politické situace (mocenská kontrola kultury), ale zároveň vyjadřuje určitý „étos“ popkultury a její programový „antiintelektualismus“.

Rozhovor otců ve vlaku je jednou z mnohých úsměvných scén filmu. Jeho obsah je druhořadý. Nepřímo poukazuje na celé vyznění filmu, který idealisticky zobrazuje rodinnou každodennost. Totální depolitizace popkulturních obrazů ovšem konvenovala tehdejšímu politickému vedení, které nabízelo veřejnosti tyto „zábavné obrazy“ jako vzor hodný následování. Orientace na rodinnou pohodu a intimitu přátelských vztahů nebyla pouze „spontánním“ směřováním veřejnosti, ale byla podporována cílenou politikou normalizačního vedení.

S tebou mě baví svět (1982, r. Marie Poledňáková)

Jedná se o jeden z nejznámějších filmů z období normalizace, který také toto období pro mnoho pamětníků charakterizuje. Poměrně civilní příběh tří kamarádů, kteří z donucení absolvují pánskou jízdu se svými dětmi, je zasazen do prostředí horské chalupy. Film zachycuje bezstarostnou atmosféru rodinného života a prázdnin na horách, do kterých vnější svět příliš nevstupuje. O oblíbenosti filmu svědčí, že v diváckém hlasování získal titul Veselohra století.