Korupce

  1. Popište, co se v ukázce odehrává. Pokuste se zachycené situaci porozumět s ohledem na jednání konkrétních postav (oč jim jde, jaké cíle sledují).
  2. Kterou z postav byste označili za kladnou a kterou za zápornou? Volbu zdůvodněte a spojte jednotlivé postavy s odpovídajícími hodnotami.

Socialistická společnost nenabízela otevřený veřejný prostor pro osobní sebeuplatnění, konfrontaci talentu, odpovědnosti a pracovního úsilí. Řada kýžených cílů (obstarání bytu, nedostatkového zboží, přijetí na školu atp.) nebyla snadno dostupná, často se jich efektivněji dosahovalo pomocí neoficiálních postupů. K rozšířené praxi patřilo uplácení, a to nejen penězi, ale též zbožím, které mělo v rámci omezeného socialistického trhu nějakou hodnotu. Ukázka zachycuje vedoucího pracovníka JZD (Vladimír Menšík), který je s touto praxí konfrontován. Náměstek podniku (Miloš Kopecký), který pro JZD zajišťuje stavbu sušárny kukuřice, od něj vyžaduje peníze, aby úplatkem zprostředkoval urychlení dostavby. Místopředseda JZD však zjišťuje, že náměstek využil peníze k osobnímu obohacení. V rámci ukázky jsou konfrontovány dobové představy o kladném a záporném postoji k socialistické společnosti.

Zralé víno (1981, r. Václav Vorlíček)

Komedie navazující na Bouřlivé víno z roku 1976 se odehrává ve vinařském kraji jižní Moravy. Členové místního JZD Pálavice řeší své každodenní starosti spojené jak s chodem družstva (spor o přidruženou výrobu), tak s osobním životem. Konflikty ústí do komediálních situací poněkud zahalených ve vinném oparu charakteristickém pro tento kraj. Ve filmu se objevuje téměř kompletní herecká špička počátku 80. let. Komediální trilogii dovršuje film Mladé víno z roku 1986.