Konflikt v obchodě

  1. Co podle vás znamenala scénka s krabičkou cigaret? Byla podle vás tato scénka reprezentativní (tj. děla se často)? Jak byste ve světle této scénky hodnotili úroveň služeb v 70. letech?
  2. Pokuste se rekonstruovat hodnotové žebříčky vedoucího Vilímka a „zeleninové“ Jiřiny. Který z těchto typů se podle vás v zelinářství vyskytoval častěji?

Scéna ze seriálu Žena za pultem reflektuje rozdělení rolí v prodejně a charakterizuje sociální praxi maloobchodu. Pragmatický zástupce vedoucího Vilímek (v podání Zdeňka Řehoře) dbá především na hladký chod obchodu, zatímco „zeleninová“ Jiřina (Lenka Termerová) reprezentuje étos socialistické prodavačky: nejde jí ani tak o to, aby se prodalo, ale aby lidi chodili do „ její“ prodejny rádi. Scénka reprodukuje postavu autoritativního vedoucího, který silově prosazuje svá pragmatická řešení bez ohledu na podřízené. Reprezentuje tedy jeden z hlavních typů konfliktů ve společnosti. Zároveň zachycuje i další praktiky nezbytné k hladkému chodu institucí (v tomto případě prodejny) – především korupci. Chování závozníka se zcela změní poté, co dostane krabičku cigaret.

Žena za pultem (1977, r. Jaroslav Dudek)

Dvanáctidílný seriál popisuje socialistickou společnost z pohledu prodavačky potravin. Hlavní hrdinka Anna Holubová v podání Jiřiny Švorcové a její kolegyně procházejí složitými životními situacemi, které jsou však vždy vyřešeny v duchu přátelství a lidskosti, jež jsou vlastní socialismu. V seriálu je kromě společenských poměrů značně idealizována i tehdejší nabídka potravin, která mnohdy nedokázala uspokojit ani základní nároky. Přes veškerý ideologický nános se seriál těšil velké divácké oblibě, stejně jako většina seriálů z pera scenáristy Jaroslava Dietla.