Kolektivní rozum

  1. Jaká je podle tajemníka Pláteníka role KSČ ve společnosti? Jak byste tento postoj hodnotili?

Krátký rozhovor mezi anonymním účastníkem okresního aktivu zemědělců a okresním tajemníkem KSČ přináší dobový ideologický pohled na funkci KSČ ve společnosti. Tajemník Pláteník (Jaroslav Moučka) zdůrazňuje organizační roli KSČ, která vybírá vhodné lidi k řešení aktuálních problémů. Strana je v jeho pojetí mystická síla, která sama o sobě generuje určitou kvalitu. Tento mytizující prvek v sebeprezentaci KSČ byl využíván především v propagandě.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.