Kdo má mít jedničku z dějepisu? Hodnocení v soudobých dějinách

termín bude upřesněn, Litomyšl

Seminář je zaměřen na způsoby, jak hodnotit získané znalosti a dovednosti ve výuce dějepisu. Vycházíme z předpokladu, že historie nemá být ve škole předávána jako soubor ustálených a nezpochybnitelných faktů o minulosti. Školní dějepis vidíme jako příležitost, jak v žácích rozvíjet schopnosti rozlišit různé interpretace událostí a vybavit je kritickým a disciplinárním myšlením potřebným například pro odhalování etnických a kulturních stereotypů nebo subjektivity výpovědí o minulosti a současnosti. Toto pojetí označované jako historická gramotnost nebo historické myšlení si pomalu hledá cestu i do českých škol. Jak ale takto pojatou výuku hodnotit? Pojďte s námi zkusit hledat cestu s využitím teorie i příkladů z praxe.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 795/2020-2-172.

Termín a přesné místo konání semináře budou upřesněny.