Karel Gott o sobě

  1. Pokuste se charakterizovat hodnoty Karla Gotta. Co je podle vás pro Karla Gotta v životě důležité? Jak byste jeho postoj komentovali?
  2. Pokuste se charakterizovat i jiné způsoby vyrovnávání se s normalizačním režimem.

Karel Gott stále představuje jednu ze stálic české populární hudby. V osmdesátých letech 20. století byla jeho pozice naprosto neotřesitelná. Kult Karla Gotta dosahoval vrcholu, zpěvák vyhrával všechny myslitelné soutěže i ankety. Jednou z charakteristických vlastností Karla Gotta je jeho vysoký důraz na profesionalitu, sebedůvěra ve vlastní schopnosti a z toho plynoucí sebevědomí. Svým důrazem na individuální profesní výkon Karel Gott imponoval velké části veřejnosti a inspiraci představoval nejen pro fanoušky středního proudu popu, ale pro všechny výkonově orientované odborníky a technokraty. Svým způsobem představoval alternativu nejen vůči politicky zabarvené kariéře (i když on sám se projevům loajality vůči vládnoucí moci nikdy nebránil a ve vztahu k ní se choval konformně), ale i vůči umělcům kladoucím důraz na hodnoty přesahující profesní výkon (obecné mravní hodnoty). Ukázku lze využít k tematizaci životních strategií vyrovnávání se s normalizačním režimem a zároveň jako ilustraci stylu, který dominoval oficiální hudební scéně. Svůj postoj nemusel Karel Gott příliš měnit ani po listopadu 1989, jeho profesionální étos plně korespondoval s diskursem neoliberalismu.

Karel Gott (1986, r. Jiří Janoušek, Alois Fišárek)

Dokumentární snímek z produkce Krátkého filmu ilustruje fenomén Karla Gotta, který se stal oblíbenou popkulturní ikonou už 60. letech 20. století. Film představuje Gotta zcela neproblematicky v roli všeobecně uctívané hvězdy, která se soustředí především na svůj profesionální výkon, dominují záběry ze zákulisí showbyznysu, privátní sféra Gottova života je víceméně pominuta. Z filmu čiší především Gottova identifikace s rolí populárního zpěváka.