Kapitáni průmyslu

  1. Jaká řešení se nabízejí v otázce nákladů za výjezdní zasedání?

Hrdina filmu řeší problém, jak zaplatit výdaje za výjezdní zasedání. Při projednávání této otázky se nám otvírá pohled na to, jak obrovskými ekonomickými subjekty byly státní podniky, vlastnily například rekreační objekty. Podstatné ale je, jak se k problému staví ředitel podniku. Nenavrhuje žádné řešení a ani nepojmenovává problémy otevřeně, mluví velmi obecně o globálním uvažování, zřejmě tak zakrývá podvodný charakter skutečného řešení. Ředitel používá nový ekonomický slovník přicházející s koncem 80. let, kdy najednou bylo vhodné přemýšlet o československé ekonomice v globálním kontextu. Další debata o tom, ze kterého fondu pokrýt náklady, ale naznačuje, že tyto změny byly pouze rétorické, že v podniku globální ekonomické uvažování stále zakrývají spory daleko prozaičtější.

Vážení přátelé, ano (1989, r. Dušan Klein)

Film natočený na samém sklonku éry socialismu si bere pod drobnohled poměry ve vedení podniku na výrobu zdravotnické keramiky. Hlavní postava v podání Milana Lasici se během personální obměny v managementu stane náměstkem nového ředitele. Přes poměrně vysoký post a starosti, které taková pozice přináší, cítí náměstek potřebu realizovat se mimo podnik a pouští se na vlastní pěst do výroby kachlových kamen. Komedie je trefnou společenskou satirou reflektující danou dobu.