Kanonizace Anežky Přemyslovny

  1. Co podle vás symbolizuje přítomnost vládní delegace při svatořečení Anežky Přemyslovny?

Anežka Česká, dcera krále Přemysla Otakara I., patřila k významným osobnostem českého duchovního a kulturního života ve 13. století. Uvedla do Čech řád klarisek a založila řád křižovníků s červenou hvězdou. Byla uctívána jako blahoslavená a od poloviny 80. let 20. století usilovala česká církev o její kanonizaci. Kanonizační proces vyvrcholil 12. listopadu 1989 slavnostní mší v chrámu svatého Petra. Obřadu se zúčastnilo podle odhadů kolem deseti tisíc věřících, přítomna byla i oficiální delegace vládních představitelů. Ukázka zachycuje tyto představitele v prvních lavicích auditoria. Svatořečení Anežky České bylo symbolickým vyjádřením stoupající aktivity a prestiže katolické církve v druhé polovině 80. let a zároveň prologem k listopadové revoluci. Přítomnost vládních představitelů oficiálně ateistického režimu v samotném srdci katolické církve vyjadřovala neschopnost režimu efektivně potlačit vzestup autority církve a ilustrovala tak korozi režimu.

Televizní noviny (ČST, 1970–1989, zpravodajství)

Televizní noviny byly hlavní zpravodajskou relací Československé televize po celé období státního socialismu. Televize byla pod silným ideologickým vlivem KSČ, což se samozřejmě projevovalo i ve zpravodajských reportážích. Zprávy podávaly idealizovaný obraz socialistické společnosti a některým problémům se vůbec nevěnovaly. Televizní noviny však během své existence prošly vývojem, který kopíroval společenské a politické poměry.