Josef Větrovec v roce 1973

  1. Jaká je podle Josefa Větrovce funkce kultury? Pokuste se o srovnání s dneškem.

Josef Větrovec (1922–2002) patřil mezi oblíbené herce šedesátých až osmdesátých let. Za války byl za odbojovou činnost vězněn. Celý život se hlásil k levicovým ideálům, byl členem KSČ, v padesátých letech zastával vysoké pozice na krajské úrovni a později se stal ředitelem divadla E. F. Buriana. Pořad Kultura a lidé moderoval zcela v duchu dobového ideologického diskurzu. Zajímavý je především použitý jazyk – kultura je vnímána jako součást výrobního procesu a měla by se řídit závěry ústředního výboru KSČ. Jako každá jiná je i kulturní produkce podřízena plánu a je pojímána jako produkce průmyslová.

Kultura a lidé (ČST, 1973)

Přehledový a bilancující pořad Československé televize přinášel základní údaje o nejvýznamnějších kulturních počinech roku 1973. Josef Větrovec v roli průvodce seznamoval diváka v hodinovém pořadu s novými výstavami, knihami a filmy, zazněly v něm i hlasy vybraných umělců. Umění je zde v duchu vládnoucí ideologie prezentováno jako forma politického aktivismu, normativně jsou také vymezena estetická kritéria „opravdového“ umění.