Ideální vedoucí pracovník

  1. Jak byste popsali ideálního vedoucího brigády? (Kdo by jím mohl být z vaší třídy?)
  2. Proč nevyhovuje, že kandidát na vedoucího brigády Neliba jedná s kombajnéry podle předpisů? O jaké předpisy asi jde? K čemu tedy předpisy slouží?

Tato ukázka tvoří základní kámen celé zápletky seriálu – vybírá se vedoucí brigády kombajnérů, nakonec jím bude zvolen mladý agronom Kubánek. Probíhá porada ohledně vedoucího brigády. Během jednotlivých návrhů na vedoucího brigády se profiluje obraz ideálního vedoucího skupiny. Je jisté, že jím není a nemůže být konfliktní a nereprezentativní Vošahlík, ani Neliba, který s kombajnéry jedná podle předpisů. Ideální vedoucí brigády má poměrně těžce specifikovatelné vlastnosti, které se vymykají oficiálním předpisům, řízení svérázné skupiny pracovníků si žádá zvláštní typ autority. Ukázku lze použít k analýze problematiky vyjednávání, kdy se účastníci debaty snaží specifikovat vlastnosti ideálního vedoucího skupiny pracovníku, které jsou ovšem oficiálním jazykem těžko popsatelné. Proto debatující při vyjednávání volí popisný neoficiální jazyk, který může být s oficiálním jazykem v rozporu (např. „ten jedná s kombajnéry podle předpisů“).

Plechová kavalérie (1979, r. Jaroslav Dudek)

Sedmidílný seriál ze sklonku 80. let je sledem příběhů party kombajnérů, kteří v průběhu jednoho léta putují za sklizní po celé republice. Úspěchu žní byla režimem opravdu přikládána velká důležitost, ačkoliv dnešnímu divákovi připadá většina zápletek seriálu banální. V porovnání s ostatní seriálovou produkcí není Plechová kavalerie prvoplánově ideologická, je však prodchnuta étosem socialistické práce a načrtává stereotypní obraz venkova a zestátněného zemědělství. Větším důrazem na osobní starosti hrdinů navazuje na starší epos scenáristy Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka – Nemocnici na kraji města. Režisér Dudek uplatnil podobné režijní postupy už v československém sitcomu Taková normální rodinka (1971), ale i v 90. letech v seriálu Hospoda (1996).