Hrozba atomové války

  1. Jak je v ukázce představeno 20. století? Co to bylo za dobu a jaké jevy ji provázely?
  2. Odpovídá tento obraz skutečnosti, nebo je nějak zkreslený? Zdůvodněte.
  3. Je skrze toto zobrazení doby nějak vytvářen sebeobraz světa socialismu? Případně, jak tento sebeobraz vyznívá?

Propaganda se nevyhnula ani pořadům, které na první pohled vypadaly zcela apoliticky – jako kupříkladu oblíbený dětský televizní seriál Návštěvníci z roku 1983. Expedice Adam 84 sleduje ve sci-fi seriálu z budoucnosti (rok 2484) dvacáté století. Dochází k ironickým záměnám. Lidé z budoucnosti považují válku za sport a naopak, jsou šokováni hrůzami, které dějiny 20. století provázely. Zachycené záběry (atomový výbuch, asijské děti postižené válkou, demonstrace nezaměstnaných) přitom pochází ze západního světa. Svět socialismu je tak v podtextu charakterizován jako ten, který za války a chudobu nemůže. S hrozbou atomové války byly děti v 70. a 80. letech konfrontovány poměrně často i v rámci školní výuky (cvičení civilní obrany, branná výchova, instruktážní filmy atp.), patřila k politické obraznosti doby a hrála významnou roli v rámci dobové propagandy. Socialistické státy usilovaly na rozdíl od Západu o mír. Československá lidová armáda byla armádou míru.

Návštěvníci (1983, r. Jindřich Polák)

Seriál, který se západoněmeckou koprodukcí natočil zkušený autor dětské tvorby a žánru sci-fi Jindřich Polák, patří k vrcholům české seriálové tvorby. Skupina akademiků, která v prostředí malého českého města hledá ztracené vědění budoucího génia Adama Bernaua, prožívá kulturní šok a vzhledem k prvotnímu neúspěchu se musí přizpůsobit každodennímu životu v minulosti. Jednoduchá zápletka spočívající ve snaze návštěvníků z budoucnosti odvrátit hrozící zkázu lidstva dala vzniknout nadčasovému obrazu jasně vymezitelné doby Československa 80. let, do kterého se podařilo zakomponovat i témata evropské spolupráce, civilizačních problémů a budoucnosti lidstva.