Hranice konformity

  1. Co navrhuje úředník hřbitovní správy panu Palachovi? Jaký k tomu může mít důvod? Pokuste se z kontextu ukázky určit, o čí hrob se jedná a kdy se tento rozhovor mohl odehrát.
  2. Jak zdůvodňuje úředník panu Palachovi své jednání? V jaké politické situaci se toto jednání odehrává?
  3. Jak hodnotíte jednání úředníka?

Ukázka z hraného filmu přibližuje metody úřadů, kterým pozůstalí Jana Palacha čelili. Úřední tlak nakonec vyvrcholil tím, že Palachovi příbuzní souhlasili s exhumací jeho ostatků a s jejich následným zpopelněním v roce 1973. Ukázka je situována do roku 1969 a ilustruje zároveň strategii přizpůsobování se novým politickým poměrům, které mohlo být provázeno i neetickým jednáním.

Hořící Keř, 3. díl (2013, r. Agnieszka Holland)

Trojdílná televizní minisérie ilustruje postupný nástup normalizace v Československu okupovaném sovětskými vojsky v průběhu roku 1969. Na pozadí procesu, ve kterém pozůstalí po Janu Palachovi hájí jeho čest proti nactiutrhání Viléma Nového, se otevírá atmosféra postupného utužování poměrů, ve kterém se většina lidí stahuje do soukromí a ztrácí odvahu bojovat proti nástupu cynismu, bezostyšnosti a konformity.