Hotelové služby

  1. Jak dosáhli návštěvníci toho, že byli nakonec ubytováni?
  2. Co chování personálu vypovídá o charakteru služeb?
  3. V čem se liší dnešní hotelová praxe od zobrazené situace? V čem spatřujete příčiny tohoto posunu?

Televizní seriál Návštěvníci nabízí řadu zajímavých pohledů na každodennost maloměsta v době socialismu. Návštěvníci přijíždějí do filmové Kamenice jako cizinci a musí se tak seznamovat s řadou místních zvyků, kterým nerozumí. Právě proto jsou některé běžné reálie více zdůrazněny. Byť toto zobrazení nepostrádá satirickou nadsázku, lze ukázku využít k ilustraci celé řady společenských jevů. V případě této scény se jedná o podplácení, díky němuž se šlo domoci lepších služeb. Ředitel hotelu pružně reaguje na stokorunové úplatky.

Návštěvníci (1983, r. Jindřich Polák)

Seriál, který se západoněmeckou koprodukcí natočil zkušený autor dětské tvorby a žánru sci-fi Jindřich Polák, patří k vrcholům české seriálové tvorby. Skupina akademiků, která v prostředí malého českého města hledá ztracené vědění budoucího génia Adama Bernaua, prožívá kulturní šok a vzhledem k prvotnímu neúspěchu se musí přizpůsobit každodennímu životu v minulosti. Jednoduchá zápletka spočívající ve snaze návštěvníků z budoucnosti odvrátit hrozící zkázu lidstva dala vzniknout nadčasovému obrazu jasně vymezitelné doby Československa 80. let, do kterého se podařilo zakomponovat i témata evropské spolupráce, civilizačních problémů a budoucnosti lidstva.