Hodnoty funkcionáře

  1. Jaké jsou hodnoty tajemníka Pláteníka?
  2. Jak Pláteník definuje politické jednání?
  3. Jak vymezuje rámec, ve kterém se politika může odehrávat?
  4. Koho mínil Pláteník, když mluvil o „lidech, kteří prosazují jen svůj názor“?

Rozhovor tajemníka okresního výboru KSČ (OV KSČ) Pláteníka s dcerou Michalou o jejím příteli Janovi, kterého si dcera chce vzít za manžela, ilustruje ideální hodnotový žebříček stranického funkcionáře. Důraz je položen především na empatii, důvěru v lidi, která se dokonce v této úvaze stává synonymem politického myšlení. Politika je zde představena v širší perspektivě než jen institucionální: jako zacílený typ jednání s přesahem do veřejného prostoru. Dogmatismus není obsažen v této definici, ale v přesvědčení, že tento typ jednání lze realizovat pouze v rámci strany (KSČ). Angažovanost je definována jako participace na systému, působení v režimních strukturách, neboť mimo ně nic dobrého nevznikne. Hlavní problém politické práce definuje Pláteník jako nutnost „usměrnit“ individualismus lidí, kteří „neuznávají jiný názor než svůj“. Ukázka je vlastně koncentrací dobové ideologické představy o společenské roli stranické byrokracie jako moderátora a regulátora rozdílných vrstev společnosti. Společenská realita byla samozřejmě komplikovanější, „lidé s odlišným názorem“ byli touto byrokracií pronásledováni.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.