Hlídka hospodárnosti

  1. Popište, co se v ukázce odehrává. Jakou činnost děti vykonávají a proč?
  2. Souhlasili byste s Petrovým (Tomáš Holý) výrokem, že jsou práskači? Zdůvodněte.
  3. Jak je v ukázce zachycen vztah mezi domácími a Pražáky? Je podle vás konfliktní? Zdůvodněte a doložte konkrétními motivy.
  4. Pokuste se odpovědět na otázku, která zazněla z úst jednoho z chlapců: „Co bys dělal ty?“. Jak byste se v takovéto situaci zachovali vy a proč?

Socialistický stát a jeho instituce programově dbaly o ideovou výchovu mládeže. Nejen v rámci školy a pionýrské organizace měly být děti vedeny k tomu, aby se veřejně angažovaly v duchu oficiální ideologie. Dle oficiálních hesel z učebnic, mělo jít o „výchovu socialistického občana“. Jednou z aktivit, v jejichž rámci se mládež zapojovala do života společnosti, byly i tzv. hlídky hospodárnosti. Ukázka zachycuje venkovské děti, jak v rámci žní a svozu obilí (v duchu hesla „Ani zrno nazmar!“) kontrolují jednotlivé řidiče, zda mají správně zabezpečený náklad a netrousí obilí. Případná pochybení takováto hospodářská hlídka hlásí do kanceláře JZD. V dětské komedii není tato skutečnost vnímána jako něco problematického, je využita jen jako pro děj nepodstatná okolnost, těžiště příběhu leží jinde. Dnešního diváka však právě instituce hospodářské hlídky a zapojení dětí (příklad výchovy socialistického občana) může zaujmout.

Prázdniny pro psa (1980, r. Jaroslava Vošmiková)

Méně známý dětský film z počátku 80. let se tematicky řadí do žánru normalizačních komedií pro celou rodinu. Děj líčí příhody pražského chlapce Petra, který spolu se svým psem tráví prázdniny u prarodičů na vesnici. Celý film se odehrává v idealizovaném prostředí tradičního českého venkova a venkovské pospolitosti, žádná z postav nepřekračuje rámec roztomilé figurky. Stereotypní atributy venkova a prázdninových dobrodružství neodkazují ke konkrétní době vzniku.