Hledání rezerv v systému

  1. Jakým způsobem hodnotí zástupci odborů hospodárnost a efektivitu výroby svého podniku v systému centrálnědirektivního systému?
  2. Jakou úlohu dnes sehrávají v ekonomice odborové organizace? Čí zájmy mají hájit a proti komu? Odlišuje se nějak jednání zástupců odborů v ukázce?
  3. Co se snaží odboráři na schůzi prosadit? Jaký reálný dopad může mít tato akce na zefektivnění výroby?

Zatímco mezi zeměmi sovětského mocenského bloku patřilo Československo k hospodářsky nejrozvinutějším státům, v porovnání s ekonomickým růstem rozvinutých ekonomik v západní Evropě nebo severní Americe bylo zaostávání naší ekonomiky více než patrné. Protože direktivní systém plánování ztěžoval iniciativu jednotlivých ekonomických subjektů, uplatňovaly se jiné metody zvýšení ekonomické aktivity, zpravidla však extenzivní formou (mimořádné pracovní směny, navyšování objemu vstupů výroby apod.) Prosazení těchto metod bylo direktivní a významnou úlohu převodové páky zastávaly odborové organizace. Ukázka ze schůze závodního výboru ROH zachycuje stav hospodárnosti výroby a pokus o její zefektivnění v systému centrálního plánování.

Vítr v kapse (1982, r. Jaroslav Soukup)

Komedie režiséra Jaroslava Soukupa z prostředí plzeňské Škodovky nahlíží do životů dvou kamarádů Ondřeje a Cyrila. Tito dva mladíci hned po maturitě na průmyslovce nastupují do prvního zaměstnání, ve kterém se potýkají nejen s novou životní rolí, ale také s přicházející dospělostí a postupem času si ujasňují své plány do budoucnosti. Generační rozdíly jsou zde představeny v konformním duchu – mladí nakonec své omyly vždy uznají a "zapojí se". Film nastartoval kariéry idolů 80. let – Ludvíka Vaculíka a Sagvana Tofiho.