Historiana II. Aktivní učení k historické gramotnosti. Kombinovaný kurz

22. března–⁠25. dubna 2023, online a Ústav pro studium totalitních režimů, Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

2023-03-Historiana

Jak spolu s žáky klást badatelské otázky? Jak pojmenovat své cíle pro badatelskou práci? Jak získat z digitálního prostředí Historiana více podnětů než pouze prezentaci s prameny? Během semináře budeme pracovat s digitální sbírkou pramenů týkajících se světové výstavy Expo 58 a české účasti na ní. Kurz připravujeme s pedagogy, kteří se v posledních letech podíleli na vývoji Historiany.

Kombinovaný seminář je určený pro uživatele seznámené s technickým ovládáním Historiany.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 21445/2022-2-815. 

Přihlásit na seminář

Program

15. března – 22. března
Na základě videonávodu se účastníci a účastnice seznámí či zlepší v technickém ovládání Historiany.

22. března 10–15 Úvodní setkání (Ústav pro studium totalitních režimů, Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3)
Úvodní setkání proběhne fyzicky. Účastníky seznámíme se sadou pramenů k Expu (19)58, jeho české účasti i mezinárodním souvislostem. Zaměříme se na kritéria efektivity badatelských otázek a projdeme si příklady kvalitně sestavených cvičení.  

Samostudium 1:  Výběr klíčových pramenů a badatelské otázky
časová dotace 2 hodiny

Samostudium 2: Příprava vlastního cvičení
časová dotace 6 hodin

Online setkání: Online konzultace k badatelským otázkám 
časová dotace dotace 2 hodiny

Samostudium 3: Studium vybraných cvičení kolegů a jejich komentování
časová dotace 2 hodiny

Samostudium 4: Revize vlastního cvičení

25. dubna 10–15: Závěrečné setkání (Ústav pro studium totalitních režimů, Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3)
V rámci prezenčního závěrečného setkání proběhne strukturovaná vzájemná reflexe vytvořených cvičení a zkušeností s jejich vývojem. Dále bude prezentována sada postřehů z využitím Historiany v hodinách v souvislosti s dalšími nástroji, zejména Smithonian Labs, HistoryLab, DocsTeach, HAT’s SHEG Stanford.