Herci

  1. O čem vypovídá neschopnost herce v reklamě usmát se ve své roli?
  2. Co kritizuje režisér Jonáš? Jaká by podle něj měla být úloha herců a jaká je ve skutečnosti?
  3. Jaký je současný status herců? Liší se jejich role ve společnosti od prezentovaného obrazu?

Snímek Byli jsme to my? natočil scenárista a režisér Antonín Máša podle vlastní divadelní hry Noční zkouška, která počátkem osmdesátých let slavila úspěchy v režii Evalda Schorma. Hlavní postava, režisér Jonáš (L. Suchařípa), se musí vyrovnávat s morálním úpadkem divadelního řemesla. Při přípravě nové hry s hrůzou zjišťuje, že z dříve známých herců se během doby stali prospěcháři, kterým nejde o umění, nýbrž jen o co největší výdělky ve filmu a v televizi. Scéna vybízí k zamyšlení nad rolí herců v kultuře a ve společnosti a kritizuje kult „celebrit“, kterými se herci stali. Lze také poukázat na spojitost mezi sociální rolí herců v současné době.

Byli jsme to my? (1990, r. Antonín Máša)

Snímek Antonína Máši vypráví příběh hereckého souboru, který má pod vedením charakterově pevného režiséra realizovat zásadní hru. Herci jsou ale rozhádaní, neprofesionální, cyničtí, prospěchářští. Každý sleduje jen svůj zájem a úspěch hry je nezajímá. Namísto zkoušek si shánějí vedlejší „kšefty“ v televizi, natáčejí reklamy atp. Režisér je ale přesvědčí, že je třeba ve jménu uměleckých ideálů odvrhnout nízké osobní zájmy a podřídit se společnému cíli. Film vznikal v porevoluční euforii, která se do snímku svým způsobem otiskla. Moralizující patos se stal pro diváky nepřijatelný a tento zajímavý snímek tak upadl v zapomnění. Zůstává nicméně alegorií pozdní normalizace, především zachycením všeprostupujícího individualismu, který ovládal většinu společnosti. Zajímavý je také negativní pohled na herce, především pro jejich participaci na pokleslé popkultuře. Film tak můžeme „číst“ i jako zajímavou sondu do sociologie herecké profese.