Helena Šmahelová o dětské literatuře

  1. Jaká je úloha literatury podle Heleny Šmahelové?
  2. Jak pojímá Helena Šmahelová problematiku genderu?

Krátká ukázka z dobového kulturního magazínu přináší reflexi oblíbené spisovatelky Heleny Šmahelové o funkci dětské literatury. Šmahelová zdůrazňuje didaktickou funkci literatury spočívající především v reprodukci dobových morálních norem. Promluva je zajímavá především kvůli dobovému genderovému stereotypu, který Šmahelová reprodukuje: dívky – budoucí matky. V závěru normativně vymezuje úlohu spisovatele ve společnosti: má rozvíjet nového člověka socialistické renesance. Literatura není pojímána jako autonomní svět, ale je podřízena aktuálním společenským úkolům.

Kultura a lidé (ČST, 1973)

Přehledový a bilancující pořad Československé televize přinášel základní údaje o nejvýznamnějších kulturních počinech roku 1973. Josef Větrovec v roli průvodce seznamoval diváka v hodinovém pořadu s novými výstavami, knihami a filmy, zazněly v něm i hlasy vybraných umělců. Umění je zde v duchu vládnoucí ideologie prezentováno jako forma politického aktivismu, normativně jsou také vymezena estetická kritéria „opravdového“ umění.