G - Životní styl

Touto problematikou navazujeme na širší témata kapitoly Společnost, zde ovšem klademe větší důraz na postoje, hodnoty a jednání v rámci soukromé sféry (rodina, bydlení, volný čas). Pozornost jsme zaměřili na projevy každodenní sociální praxe, v nichž se zřetelně zrcadlí dobové sociální a kulturní normy. Naším cílem nebyl ucelený popis dobové každodennosti, ale výběr didakticky nosných ukázek, které mohou sloužit jako dílčí sondy do problematiky životního stylu. Vycházíme přitom ze zkušenosti, že téma každodennosti má výjimečný motivační potenciál. Žáci jsou konfrontováni s očividnou jinakostí dobového životního stylu. Odlišnost historického oblečení, bytového zařízení, obecně sdílených hodnot či způsobu trávení volného času je pro ně mnohdy až fascinují. Paradoxně možná proto, že životní praxe 70. a 80. let jim není až tak vzdálená. Žáci si uvědomují, že v této době žili jejich rodiče a prarodiče a že i v dnešní životní praxi starších generací se mohou objevovat „stopy minulosti“.

Obrazy dobového životního stylu vyvolávají otázky, se kterými se žáci mohou (i bez přímé výzvy učitele) obracet na své blízké. Minulost pak pro ně přestává být neosobní dějepisnou látkou (určenou k naučení), ale patří zcela přirozeně k jejich životu. Žáci si najednou sami dokážou odpovědět na otázku, proč má smysl učit se dějepis. Uvědomují si, že naše dnešní představy o společnosti, politice a kultuře vycházejí z minulosti a že porozumění dobové skutečnosti je důležitým předpokladem pro porozumění dnešku.


Nenalezen žádný článek.