Funkcionáři

  1. Pokuste se zařadit osoby v ukázce do sociálních skupin.
  2. Co myslíte, dostal řidič pokutu?
  3. Porovnejte komentář šéfa a sekretářky. V čem se liší?

V této ukázce je služební vůz vysokého úředníka podroben silniční kontrole Veřejné bezpečnosti. Zpočátku přezíravý postoj příslušníků VB se mění v uctivou služebnost poté, co zjistí, kdo v autě vlastně jede. Stranické elity v období tzv. normalizace byly diferencované, nikoli ovšem podle ideových kritérií, ale podle zájmů. Převládali pragmatičtí technokraté, pro něž bylo členství v KSČ především výtahem k moci. Mezi sebou soupeřily různé frakce, jejichž členové sledovali jak dílčí zájmy veřejné (svého podniku, rezortu, obce atd.), tak zájmy ryze osobní. Tuto elitu spojovalo především přesvědčení o nutnosti zachovat mocenský monopol. Životní styl této skupiny se výrazně odlišoval od zbytku občanů, tyto elity měly privilegovaný přístup ke zboží i zdravotní péči. Obě postavy reprezentují odlišné přístupy k těmto výhodám. Sekretářka přistupuje ke svým privilegiím pragmaticky a s určitou dávkou cynismu („jak jen jsou ti naši příslušníci zodpovědní“), z úředníka přímo dýchá radost z moci, kterou může uplatnit a demonstrovat. Také tento aspekt byl pro normalizační elity charakteristický.

Zvláštní bytosti (r. Fero Fenič, 1990)

Film režiséra Fera Feniče vypráví o vysokém komunistickém funkcionáři Pešanovi. Ten společně se svou milenkou Olgou a řidičem Ondřejem cestuje na pohřeb své tety. Pešan však trpí bludy a strachem z konce své kariéry. Navštěvuje tedy cestou své rodné městečko, kde se znova setkává se zatrpklými příbuznými i přáteli. Snímek vznikal ještě v předlistopadovém období, avšak do kin byl uveden až na jaře roku 1990.