Funkce pionýrské organizace

  1. Zjistěte a popište, jakou funkci a strukturu měla Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže (PO SSM).
  2. Vysvětlete pojem skupinová vedoucí PO SSM.
  3. Jakou pozici měla Jana Vychodilová na škole? Proč se mohla účastnit pedagogické rady?

Po dopravní nehodě, kterou zavinil žák první třídy, je na pedagogické radě požádána vedoucí místní pionýrské skupiny Jana Vychodilová, aby s dětmi v jejich volném čase připravila program podporující dopravní výchovu.

My všichni školou povinní (1984, r. Ludvík Ráža)

Seriál Ludvíka Ráži zachycuje atmosféru socialistické školy. Sledujeme v něm životní příběhy žáků, učitelů i rodičů, které spojuje příslušnost k jedné škole. Pro seriál je charakteristická důkladná psychologizace postav propojených složitou sítí sociálních vztahů, které se často ocitají v mezních situacích. Mladý nastupující učitel Karfík je konfrontován s realitou školní profese, poznává zkušeného a oblíbeného kolegu Lamače, nevyrovnanou učitelku Hajskou, navazuje vztah s aktivní pionýrskou vedoucí Janou – Rážovy postavy dodnes představují ucelenou typologii učitelů, učitelek a potažmo žáků, do nichž si diváci mohou promítnout vlastní prožitek základní školní docházky. Seriál celkem přesvědčivě vykresluje dobové prostředí a vývojové tendence československé společnosti a školství začátku 80. let, např. fungování školy, pionýrského oddílu a základní organizace KSČ, rodičovské schůzky, feminizaci školství, rozpad rodiny nebo nedostatkové zásobování.