Fronty

  1. Popište, co se děje v ukázce.
  2. Proč lidé stojí ve frontě?
  3. Jak je možné, že se vytvořila fronta, i když „nic nepřivezli“?
  4. Co vypovídá fenomén fronty o charakteru socialistického hospodářství?
  5. Domyslete, jak takový způsob nakupování asi ovlivňoval život běžných lidí v 70. a 80. letech.
  6. Proč patří fronty v dnešní společnosti spíše k výjimečným, okrajovým jevům?

Ukázka z populárního seriálu Chalupáři je ironickým pohledem na dobový fenomén fronty. Vzhledem k tomu, že v plánovaném socialistickém hospodářství nebyl vyvážený vztah mezi nabídkou zboží a poptávkou po něm, bylo některé zboží tzv. nedostatkové. Spotřebitelé museli čekat, až toto zboží přivezou (nebylo vždy zcela jasné kdy), a pak spěchat do obchodu, aby na něj vystáli frontu. Nedostatkové zboží bylo možné sehnat též tzv. pod pultem, tedy v rámci neoficiální výměny „něco za něco“, či díky známostem a výměně sociálního kapitálu v rámci sítí známostí. Ukázka zachycuje mechanismus front: spotřebitelé se řadí do fronty, aniž by věděli, co právě přivezli. Předpokládají, že nedostatkové zboží se jim bude tak jako tak hodit, že ho mohou případně využít k opatření jiného statku (zboží nebo služby). Takovéto nakupování je jednou z charakteristických sociálních praxí doby a podstatně se odlišuje od toho, jak funguje trh, zásobování a nakupování v dnešní době. Díky této ilustrativní ukázce můžeme problematiku socialistického obchodu a zásobování vhodně otevřít a navázat na ni obecnějším výkladem.

Chalupáři (1975, r. František Filip)


Jedenáctidílný seriál komediálních příběhů patří dodnes mezi nejoblíbenější. Zásluhu na tom má nejen skvělé herecké obsazení (Jiří Sovák, Josef Kemr, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík) a hudba Lubomíra Fišera, ale i námět v 70. letech oblíbeného chalupaření a střetávání vesnického a městského stylu života. Na pozadí idylického prostředí středočeské vesnice přibližuje seriál běžné mezilidské vztahy, což společně s drobnou satirou a humorem umožňuje divákům snadnou identifikaci s postavami a jejich různorodými charaktery. Oblíbenost seriálu umocňuje i skutečnost, že konstrukci idyly socialistického venkova podporuje absence jakýchkoliv politických témat.