Folk a politika

  1. Zamyslete se nad pojmem politická píseň. Lze folkovou hudbu označit za politickou? V jakém vztahu je angažovanost folkových písní vůči politice?
  2. Znáte nějaké folkové zpěváky, kteří se v 70. a 80. letech vyjadřovali k politice?

Úryvek z reportáže o festivalu Porta 88 poukazuje na úvahy o propojení oblíbeného festivalu s festivalem politické písně. Folková písnička je skutečně angažovaná v tom smyslu, že se její tvůrce (a interpret) snaží o kritickou výpověď o světě. Ovšem právě v této své snaze naráželi folkoví zpěváci na řadu překážek ze strany oficiální moci, která ty nejagilnější cenzurovala a zakazovala (Karel Kryl, Jaroslav Hutka, Vlasta Třešňák a řada dalších). Režimní představa politické písně měla daleko užší mantinely – mělo v ní jít především o potvrzení stávajícího politického systému a kritika měla být zaměřena hlavně na nepřátelský svět imperialismu. Z plánů na propojení festivalu politické písně nakonec sešlo a o další rok později se Porta vymanila z ideologického dohledu úplně.

Televizní noviny (ČST, 1970–1989, zpravodajství)

Televizní noviny byly hlavní zpravodajskou relací Československé televize po celé období státního socialismu. Televize byla pod silným ideologickým vlivem KSČ, což se samozřejmě projevovalo i ve zpravodajských reportážích. Zprávy podávaly idealizovaný obraz socialistické společnosti a některým problémům se vůbec nevěnovaly. Televizní noviny však během své existence prošly vývojem, který kopíroval společenské a politické poměry.