Folk

  1. Jaké byly podle vás důvody mimořádné obliby folku v 80. letech? Jaká je situace dnes?

Závěrečná část televizní reportáže o Portě 88 ilustruje atmosféru tohoto festivalu trampské a folkové písně. Naplněný amfiteátr plzeňského Lochotína dokumentuje mimořádnou oblibu tohoto žánru v 80. letech. Kulturní diverzita byla tehdy daleko nižší než dnes, nabízelo se méně možností identifikovat se s nějakou specifickou subkulturou. Obliba trampingu a s ním spojené kultury pramenila z celé řady motivů. Jedním z nich byla náklonost k americkým kořenům tohoto fenoménu, svou roli hrál i romantický vztah k přírodě nabývající v kontextu dobových ekologických problémů nových významů či snaha vymezit se vůči konzumní společnosti. Dnešní společnost nabízí daleko rozmanitější paletu kulturních žánrů od techna až po reggae a stávající subkultury jsou tak daleko méně početné. Úměrně tomu se zmenšila i posluchačská základna folku.

Televizní noviny (ČST, 1970–1989, zpravodajství)

Televizní noviny byly hlavní zpravodajskou relací Československé televize po celé období státního socialismu. Televize byla pod silným ideologickým vlivem KSČ, což se samozřejmě projevovalo i ve zpravodajských reportážích. Zprávy podávaly idealizovaný obraz socialistické společnosti a některým problémům se vůbec nevěnovaly. Televizní noviny však během své existence prošly vývojem, který kopíroval společenské a politické poměry.