Festival politické písně

  1. Jaký byl význam a funkce sokolovského festivalu podle komentáře v ukázce? Proč podle vás režim považoval za nutné tyto cíle sledovat?
  2. Jaký význam měla pro normalizační režim podpora populárních zpěváků?

Úryvek z dobového dokumentu informuje tehdejším slovníkem o pořádání festivalu politické písně v Sokolově. Normalizační režim výrazným způsobem zasáhl do podoby populární kultury, v jejíž relativní svobodě v 60. letech viděl jeden z momentů, které vyústily do pražského jara. Výrazným nástrojem „usměrňujícím“ populární kulturu do žádoucí podoby se staly angažované festivaly: např. Sovětská píseň, Děčínská kotva nebo Zlatý palcát. Nejznámější z těchto přehlídek však byl Festival politické písně Sokolov pořádaný od roku 1973 do roku 1988. Festival se profiloval jako demonstrace soudržnosti mezi kulturní sférou populární hudby a režimem. Řada účinkujících zde vystupovala z obavy, že by mohli být za neúčast postiženi, někteří ovšem brali Sokolov jako odrazový můstek pro svou kariéru.

Sokolov 80 (1980, Krátký film, r. neuveden)

Snímek z produkce Krátkého filmu byl ohlasem na 8. ročník festivalu politické písně v Sokolově. Informuje o genezi festivalu a všímá si především aktuálního ročníku. Výslovně zmiňuje především Josefa Laufra a skupinu Olympic. Přináší také ohlasy obyvatel Sokolova a návštěvníků festivalu. Nechybí zde ani úvahy o významu politické písně jako nástroje politického boje.