Feminizace školství

  1. Vysvětlete pojem „feminizace školství“.
  2. Vžijte se do role Michala Karfíka. Přicházíte do svého prvního zaměstnání a po několika minutách zjišťujete, že většina vašich nových kolegů či kolegyň je opačného pohlaví. Jak by na vás zapůsobily poznámky pronesené v ukázce?

Anekdotická scénka ze seriálu My všichni školou povinní, která ilustrovala ve své době hojně diskutovaný problém feminizace školství. Je první školní den a nově nastupující učitel Michal Karfík je představován učitelskému sboru. Skutečnost, že je mladým mužem, se neobejde bez poznámek.

My všichni školou povinní (1984, r. Ludvík Ráža)

Seriál Ludvíka Ráži zachycuje atmosféru socialistické školy. Sledujeme v něm životní příběhy žáků, učitelů i rodičů, které spojuje příslušnost k jedné škole. Pro seriál je charakteristická důkladná psychologizace postav propojených složitou sítí sociálních vztahů, které se často ocitají v mezních situacích. Mladý nastupující učitel Karfík je konfrontován s realitou školní profese, poznává zkušeného a oblíbeného kolegu Lamače, nevyrovnanou učitelku Hajskou, navazuje vztah s aktivní pionýrskou vedoucí Janou – Rážovy postavy dodnes představují ucelenou typologii učitelů, učitelek a potažmo žáků, do nichž si diváci mohou promítnout vlastní prožitek základní školní docházky. Seriál celkem přesvědčivě vykresluje dobové prostředí a vývojové tendence československé společnosti a školství začátku 80. let, např. fungování školy, pionýrského oddílu a základní organizace KSČ, rodičovské schůzky, feminizaci školství, rozpad rodiny nebo nedostatkové zásobování.