StB

Étos udavače

  1. Jak se staví ke spolupráci s StB Pavel? Jak se k němu chovají policisté? Jaký je jejich vztah?
  2. Zkuste se zamyslet nad tím, proč Pavel souhlasil se spoluprací.

Tři vybrané sekvence z filmu Pouta přibližují osobnost disidenta Pavla, který ale spolupracuje s StB. Film však naznačuje, že takovou osobu nemůžeme vidět jednoduše jen jako „práskače“, povaha Pavlovy spolupráce a vztah s policisty jsou složitější, stejně jako její důvody. Prominentní disident se ani v kontaktu s policisty nechová devótně, stále připomíná své ideály (lidská práva, přátelství), kritizuje StB – snaží se zachovat si alespoň sám před sebou určitou morální úroveň. Na druhé straně pro policisty je prostě po souhlasu se spoluprací jejich zaměstnancem, který je povinen předávat StB informace. Zatímco Pavel se snaží neustále zdůrazňovat odstup a morální převahu nad policisty, ti mu naznačují, že je sice v hierarchii StB níž, avšak „na stejné lodi“. Zdůrazňování vlastní etické nadřazenosti je zřejmě opravdu jen rétorická strategie – Pavel nakonec podrobnosti o životě svého přítele Tomáše Sýkory agentům poví. Je pak paradoxní, když si stěžuje policistům, že zařídili vyhazov Tomášovy milenky, když sám StB na její stopu přivedl.

Pouta (2009, r. Radim Špaček)

Film Pouta vzbudil značnou pozornost, přestože téma represí příslušníků disentu ze strany tajné policie bylo zpracováno již několikrát. Pouta vyprávějí příběh agresivního policisty posedlého milenkou disidenta a film částečně narušil dosavadní obraz normalizace. Neakcentuje téma každodennosti, příběh je vyprávěn z perspektivy příslušníka StB, kterého atmosféra této organizace postupně psychicky ničí, na druhou stranu je relativizován i tradiční obraz disentu – spisovatel Pavel je tu vykreslen jako mediální rutinér, který hlásáním ideálů lidských práv zakrývá realitu spolupráce s StB. Film je spíše než společenskou freskou psychologickou sondou, ovšem emocionálně velmi působivou.


StB