Étos opozice

  1. Pokuste se postihnout hlavní myšlenku filozofa Jana Patočky.
  2. Pokuste se interpretovat inscenaci této situace. Proč podle vás režisér nechává Jana Patočku pronášet filozofické úvahy v kuchyni při otevírání konzervy?

Tato ukázka volně rekonstruuje pokus Václava Havla přesvědčit filozofa Jana Patočku, aby se stal jedním z trojice mluvčích Charty 77. V umělecké rekonstrukci shrnuje Patočka své důvody pro občanskou angažovanost. Inscenace rozhovoru do prostoru kuchyně a obraz Patočky otevírajícího konzervu vyvolal u části kritiků pobouření. Předmětem reflexe může být jak obsah, tak forma tohoto obrazu.

České století - Je to jen rock'n'roll (1976) (2013, r. Robert Sedláček)

Devítidílná série scenáristy Pavla Kosatíka a režiséra Roberta Sedláčka mapuje klíčové okamžiky českých dějin. Autoři vychází z historických pramenů a tam, kde přímé doklady chybí, se snaží s pomocí umělecké imaginace o maximálně věrnou rekonstrukci historických událostí. Díl Je to jen rock'n'roll zachycuje formování společenství Charty 77 související s procesem s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe. Pozornost se soustředí především na Václava Havla, který je představen jako svorník různých opozičních proudů. Kromě disentu je ale ukázán i s ním související, ale přece svébytný svět undergroundu a také prostředí intelektuálů, kteří se režimu neprotivili, ale snažili se s ním vyjít.