Étos disidenta

  1. Kdo jsou aktéři ukázky a jaké vztahy mezi nimi panují?
  2. Jakými morálními vlastnostmi se vyznačuje podle vás hlavní mužská postava v soukromí i ve veřejném životě?

Pro mnohé disidenty se dohled policie stal běžnou součástí života a StB se nezajímala jen o jejich politickou činnost, ale také o rodinný život. Smyšlené i reálné prohřešky disidentů proti morálce byly policií často využívány. Disidenti sami propagovali jakýsi etický imperativ „života v pravdě“ (původně biblický koncept), kdy člověk má konat tak, aby se nezpronevěřil zásadám morálky a pravdy. V rozporu s představou o disidentech jako morálních autoritách však mohl být jejich soukromý život značně neuspořádaný. Hlídaný spisovatel z ukázky je v jisté interpretaci věrný svým etickým zásadám – oproti jiným lidem nelže a o mimomanželském poměru říká vždy pravdu. Nabízí se otázka, zda život v pravdě a morální standardy z něj vycházející údajně disidenti aplikovali ve všech sférách svého života, anebo zda jejich chování v soukromí neodpovídalo spíše dobovým společenským konvencím.

Zemský ráj to napohled (2009, r. Irena Pavlásková)

Film Ireny Pavláskové je dalším příspěvkem do série děl snažících se zachytit atmosféru a události 70. let. Příběh je vyprávěn z perspektivy matky dvou dcer, která se setkává s několika muži střetávajícími se s tehdejším režimem. Problematika života v socialistickém Československu je zde nazírána z pohledu kulturních elit (dramatici, režiséři apod.), které svým způsobem čelí tlaku režimu. Postavy disidentů vystupují z politických škatulek díky svému vztahu k ústřední hrdince v podání Vilmy Cibulkové. Autorkou scénáře je Tereza Boučková.