Ekonomická emigrace

  1. Jaké argumenty uvádí Bohdan Černiak při obhajobě své žádosti o azyl?
  2. Vystupuje Bohdan spíše v roli aktivního odpůrce, nebo pasivní oběti komunistického režimu? Podložte své tvrzení informacemi z jeho života, které se při pohovoru dovídáme.

Samotným překonáním železné opony začínal pro utečence z Československa nejistý život emigrantů. Ti, kteří neměli kontakty v zahraničí, museli trávit dlouhé týdny v utečeneckých táborech a při žádání o azyl dokazovat, že jejich odchod nebyl motivován vidinou lepší životní úrovně, ale politickými důvody. Čistě ekonomické důvody emigrace se snaží v ukázce zakrýt zubař Bohdan Černiak. Upřímnost jeho „morálních důvodů“ můžeme konfrontovat s informacemi, které o svém politickém životě v Československu uvádí při pohovoru. Ukázka vybízí ke komentování motivů vedoucích k emigraci.

Konec velkých prázdnin (1994, r. Martin Luther)

Šestidílný koprodukční seriál zachycuje osudy emigrantů, kteří se v 80. letech rozhodli opustit socialistické Československo. Režisér se snažil přiblížit postoje, motivy, ambice i iluze pestré skupiny českých a slovenských občanů, kteří se rozhodli k riskantnímu životnímu kroku a na rozdíl od většiny obyvatel socialistického Československa zvolili cestu emigrace. V časové rovině jednoho roku (1983) sledujeme prolínání příběhů prominentního herce, kterému při útěku zahyne syn, rodiny zubaře, usilujícího dosáhnout na Západě prosperity, nebo partnerů, kterým socialistický stát neumožňoval žít v souladu s vyznávanou vírou a rozvíjet vlastní nadání. Snímek přibližuje kritické životní situace a dramatické okamžiky přechodu hranic včetně potíží, se kterými se emigranti museli potýkat v rakouském utečeneckém táboře nebo při čekání na azyl.