Důvody ke vstupu do KSČ

  1. Jaké argumenty používá otec k nátlaku na syna?
  2. Jak rozumíte výrazu „být u nich“, který otec klade do protikladu ke stavu „být komunista“? Co to vypovídá o motivacích ke vstupu do strany?

Ukázka ze seriálu Zdivočelá země ilustruje specifickou situaci vzniklou v letech 1969–1970. Z KSČ odešlo v důsledku čistek přes 320 000 lidí, dalších 167 000 lidí opustilo stranu dobrovolně na protest proti novému, husákovskému politickému kurzu. Strana se pak otevřela především mladým lidem, kterým nabídla perspektivu kariérního růstu. Motivace těchto nových členů byla různá, ideové důvody však hrály většinou malou roli. V situaci všeobecné deziluze a počínající normalizace hledala většina adeptů členství ve straně především posílení svých pracovních či mocenských pozic. Historička Lenka Kalinová to glosuje takto: „Podmínkou získání vyšších postů po roce 1970 byl vstup do komunistické strany, o níž si v této době mladí lidé již nedělali iluze.“ Scéna poukazuje na formální charakter členství („nikdo nechce, abys byl komunista, stačí, abys byl u nich“) a předvádí argumentaci sloužící k ospravedlnění vstupu do strany (nutnost obsadit uprázdněná místa slušnými a schopnými lidmi). Mnozí z nových členů sympatizovali s obrodným procesem roku 1968, jen to nedávali najevo a ve vztahu k ortodoxní mocenské elitě si udržovali pragmatický odstup.

Zdivočelá země III (2007, r. Hynek Bočan)

Populární seriál České televize vychází z knižní předlohy Jiřího Stránského. Celkem čtyři řady seriálu sledují osudy válečného hrdiny ze západní fronty Antonína Maděry, ztvárněného Martinem Dejdarem. Maděra se po válce vrací do Svatého Štěpána, rodné obce v pohraničí, kde se společně se skupinou mladých chlapců věnuje chovu koní. Po roce 1948 ho ve vykonstruovaném procesu odsoudí za protistátní činnost a pošlou do uranových dolů, perzekvována je celá jeho rodina. Seriál ukazuje život v socialistickém Československu z perspektivy statkářů, kteří jsou podrobeni diktátu kolektivizace. Poslední dvě série ztvárňují tuto problematiku na pozadí událostí pražského jara a následné normalizace.