Domácí chov

  1. Jaké motivy vedly Antonína k chovu domácího zvířectva?

Domácí chov drobného zvířectva byl, zvláště na venkově, častým způsobem rozšíření rodinných příjmů. Domácí chov znamenal také racionální využití pozůstatků dřívějšího samostatného hospodaření (budovy stájí, zahrady atp.). Ačkoli zásobování základními potravinami se v sedmdesátých letech zlepšilo, maso nadále patřilo k méně dostatkovému zboží. Jeho domácí produkce tak výrazně zvyšovala životní standard domácností. Především venkovští chovatelé využívali navíc levného krmiva, které dostávali formou naturálií z JZD nebo jej přímo z družstev rozkrádali. Chov domácího zvířectva přetrval až do devadesátých let, k jeho úpadku ovšem vedl pokles cen potravin po nástupu velkých obchodních řetězců a změna životního stylu upřednostňujícího ve volném čase rekreaci.

Manželské etudy (1987, r. Helena Třeštíková)

Manželské etudy je název cyklu časosběrných dokumentů, který vysílala Československá televize v roce 1987. Jsou jedinečnou sondou do života české rodiny 80. let. Režisérka mapovala v jednotlivých dílech život šesti mladých manželských dvojic po dobu šesti let od svatby (1980–1986). Helena Třeštíková patřila k prvním dokumentaristům na světě, kteří se náročné časosběrné metodě začali věnovat. Hodnotu dokumentů umocnilo pokračování Manželské etudy po dvaceti letech z roku 2005, nabízející konfrontaci dřívějších postojů a problémů mladých manželů (nízký sňateční věk, osobnostní nezralost, nevyhovující bydlení, absence vize budoucnosti) a současného životního stylu.