Dohled nad uměleckou tvorbou

  1. Jakou scénu navrhuje referent do představení a proč?
  2. Jaký byl postoj mocenských orgánů vůči kultuře?

Scéna z filmu Nejistá sezóna ilustruje mechanismy dohledu nad kulturní produkcí. Ukázka tak na první pohled nevypadá, ale jedná se o triumfální scénu filmu – ohrožovanému divadlu bylo schváleno představení. U všech typů uměleckých děl musela kulturní komise potvrdit, že jsou ideologicky nezávadná a smí je vidět veřejnost. První vrstvou tázání může být otázka, proč umělecké dílo vůbec podléhalo nějakému schvalování a kdo má právo umělcům předkládat návrhy, jak by ho měli měnit. Ve scéně vyniká především kontrast mezi cimrmanovským humorem a formalistickým, suchopárným přístupem kulturních funkcionářů, na něž vlastně humor autorské dvojice cílí. Jak říkají autoři, „vy ale nejste normální publikum“. V dané době však normální publikum naopak vyhledávalo divadlo, které nemuselo být nutně protirežimní, ale aspoň si dělalo legraci z absurdit doby. Komise tlačí na to, aby představení respektovalo dobová umělecká schémata, i když se jejím členům představení možná líbilo. V této ukázce můžeme i přesněji určit dobu vzniku filmu – byl natočen v období přestavby, československé reakce na sovětskou glasnosť, kdy se kritika některých aspektů režimu stávala povolenou. Kontrolovaná kritika byla dokonce vyžadována – proto referent naléhá, aby byla zařazena scéna s flákajícím se dělníkem, čemuž nadneseně říká „sepětí s dobou“. Z ukázky je cítit ironii vůči tomuto typu nařizované „kritiky“, možnost vyjádřit kritický názor ale zároveň naznačuje, že přestavba přinesla uvolnění dohledu nad kulturou. Snad i proto představení nakonec prošlo.

Nejistá sezóna (1987, r. Ladislav Smoljak)

V době začínající přestavby natočil autorský kolektiv Divadla Járy Cimrmana film, který reflektuje nejen obtížnou situaci, v níž se soubor v 80. letech nacházel, ale především kulturní prostředí reálněsocialistického Československa. Na pozadí příběhu o stěhování souboru do nové „štace“ v periferním kulturním domě sledujeme průběh zkoušek nové hry i její premiéru, seznamujeme se s osobními problémy herců. S humorem a satirou líčí tato hořká komedie peripetie malého divadelního souboru, který je sice velice oblíben u publika, ale má stálé potíže s nadřízenými orgány, které si osobují dohled nad kulturní tvorbou a vyžadují na divadelnících „pozitivní konstruktivní satiru“. Autorská dvojice Svěrák–Smoljak v Nejisté sezóně více než naznačuje, s jakými absurditami se amatérský divadelní soubor při své umělecké pouti musel vypořádávat.