Dobový pohled na emigraci

  1. Pozorně poslouchejte dialog a pokuste se určit, která z postav zde vystupuje ve shodě s režimní politikou a proč.
  2. Pokuste se zapsat a interpretovat slova doktora Jandery, které se týkají zpochybňování emigrace.
  3. Jak je v ukázce podán emigrant doktor Mádr?

Ukázka ze sedmého dílu seriálu Sanitka nám přibližuje situaci 70. let, která tematizuje problém emigrace. Doktoři z pražské záchranky Jandera (Jaromír Hanzlík) a Mádr (Petr Kostka) byli nominováni jako experti na lékařské sympozium do Kodaně. Po úspěšných referátech se doktor Mádr rozhodne v cizině zůstat a nevrátit se do vlasti, důležitou úlohu v jeho rozhodnutí hraje osobní život a nešťastné zkušenosti s režimem doma. Klip zachycuje okamžik, kdy je doktor Jandera konfrontován s rozhodnutím svého kolegy. Důležitým sdělením ukázky je jazyk dialogu, který spolu lékaři vedou. Jandera zde jasně vystupuje v roli člověka, který je emigrací zaskočen a nepřijímá kolegovy argumenty, naopak se vůči nim vymezuje. Slovník, jejž používá doktor Jandera, tak plně odpovídá snaze ukázat emigranty jako lidi, kteří mají nevyrovnaný osobní život, vztahové a psychické problémy, a jako osoby, které utíkají před zodpovědností. Oproti tomu doktor Mádr je ukázán jako člověk, který se cítí vinen svým rozhodnutím a neustále jej musí zdůvodňovat hlavně sám před sebou a svým svědomím. Scéna má jasně vybudovanou kompozici, kdy na jejím konci doktor Jandera nepodá kolegovi ruku na rozloučenou a beze slova odchází. Scéna má vymezeného kladného a záporného hrdinu. Spíše než sociální praxi odchodu do emigrace zachycuje dobový, ideologicky korektní obraz této problematiky.

Ukázku lze využít k tematizaci emigrace za normalizace. V hlubším pohledu je klip použitelný jako návod k debatě o vnímání emigrantů oficiální státní mocí.

Sanitka (1984, r. Jiří Adamec)

Jedenáctidílný seriál z dílny režiséra Jiřího Adamce se odehrává ve zdravotnickém prostředí. Hlavním hrdinou je doktor Vojtěch Jandera, který odchází z renomované pražské kliniky a nechává se zaměstnat u záchranné služby. Okolí i rodina se mu snaží tento nerozvážný krok vymluvit, ale mladý lékař si nedá říct a trvá si na svém. Seriál mapuje vývoj záchranné služby v Praze mezi lety 1956–1975.