Disident

  1. Popište jednotlivé postavy v ukázce a jejich vzájemné vztahy.
  2. Zamyslete se nad označením „okresní disident“. Co vypovídá o postavení takového člověka v rámci regionu a místní komunity?
  3. Co je důvodem obav manželů v ukázce? Proč jsou rozpačití, když se mají se starým přítelem setkat?

Ukázka ze snímku natočeného v 90. letech 20. století ilustruje rozpor mezi soukromou a veřejnou morálkou. Postavy si kladou otázku, zda navštívit, či nenavštívit přítele, který se stal režimu nepohodlný. V úvodu scénky je naznačena sociální pozice disidenta na maloměstě, především jeho výlučnost (mercedes), neustálý dohled ze strany Bezpečnosti (volha) a izolace (disident v prostředí maloměsta jako zvláštní, ojedinělý úkaz). V další části jsou pak ilustrovány obavy z důsledků, které by pouhé dodržení pravidel společenského chování (pozdravit starého známého) mohlo mít. Scénka vybízí k zamyšlení nad možnostmi, které jednající měli a které se jim nabízely (předstírat nezájem, nejít na schůzku atp.). Předobrazem postavy „okresního disidenta“ Milana Holuba byl Pavel Kohout, který v 70. letech v Sázavě skutečně pobýval.


Báječná léta pod psa (1997, r. Petr Nikolaev)

Film natočený podle stejnojmenné předlohy Michala Viewegha vypráví příběh obyčejné rodiny Vítkových v 70. a 80. letech minulého století. Zachycuje její střetávání a koexistenci s politickou realitou, její vzestupy i pády. Vyprávění se veze na počínající ostalgické retrovlně, kdy se tvůrci vyhýbají problematickým hodnocením a zdůrazňují spíše konsenzuální stránky minulosti. Inženýr Vítek nejprve udělá díky své pracovitosti a schopnostem kariéru v místním podniku, posléze však byl po svém „politickém prohřešku“ (griloval kuřata s místním disidentem) odstaven k závodní stráži. Ve filmu se předvádí celá plejáda postav, ovšem v duchu klasického „figurkaření“. Snímek představuje jednu z forem vztahování k minulosti, která převládala v 90. letech.