Disent a rodina

  1. Jaké jsou rodinné vztahy postav z klipu? Jakou situaci řeší a jak na ni jednotliví členové rodiny reagují?
  2. Proč je muž nucen k vystěhování?
  3. Jak mohl vztahy ve skupině disidentů ovlivnit různý postoj vůči nátlaku v rámci akce Asanace?

Především na signatáře Charty 77 a jejich rodiny se soustředila tzv. akce Asanace kampaň Státní bezpečnosti, která měla vytipované disidenty donutit k vystěhování z Československa. Klip ukazuje, jaké příběhy se skrývali za jednotlivými případy a že osudy disidentů s nimi musely sdílet celé rodiny. Disidentské rodiny žily ve stavu neustálého napětí, větě na uvítanou „Tebe pustili?“ rozuměly i bez dalšího kontextu, debaty o tom, kolik kdo „dostal“, byly běžné. V tomto tlaku mnozí nabídku (nebo spíše nátlak) na vystěhování přijali. Nechali za sebou ale širší rodinu, a pokud ta patřila také k disentu, musela dál nést tlak režimu.
V krátkých vystěhovaleckých lhůtách nebyl čas vyjasnit motivace a na dobrovolné i nucené emigranty se částečně pohlíželo jako na zrádce společné věci. Hořkost jedné konkrétní rodiny zaznamenává film Zemský ráj to napohled, k němuž napsala scénář Tereza Boučková.

Zemský ráj to napohled (2009, r. Irena Pavlásková)

Film Ireny Pavláskové je dalším příspěvkem do série děl snažících se zachytit atmosféru a události 70. let. Příběh je vyprávěn z perspektivy matky dvou dcer, která se setkává s několika muži střetávajícími se s tehdejším režimem. Problematika života v socialistickém Československu je zde nazírána z pohledu kulturních elit (dramatici, režiséři apod.), které svým způsobem čelí tlaku režimu. Postavy disidentů vystupují z politických škatulek díky svému vztahu k ústřední hrdince v podání Vilmy Cibulkové. Autorkou scénáře je Tereza Boučková.